top of page

תל אביב, ברלין, בנגקוק: לאן עכשיו?

קחו את הספרים שלנו למסע

20211123_212816 - books2_edited.jpg
בית: Welcome
בית: Product Slider
map europe 4_edited_edited.jpg

האירופים

סדרת ספרים בעריכת הילה זהבי ושרון פרדו

סדרת הספרים האירופים היא יוזמה משותפת של מרכז סימון וייל למחקר וללימודי אירופה בת זמננו באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ושל הוצאת הספרים אוב, תל אביב. 
סדרה זו שמה לה למטרה להביא לראשונה לקוראי השפה העברית את כתבי היסוד של האימהות והאבות המכוננים של פרויקט איחודה של יבשת אירופה. הסדרה שואפת להיות מקור מהימן בשפה העברית לכתבי היסוד של פרויקט האינטגרציה האירופית, של המוסדות האירופיים המרכזיים ושל השחקנים והמדינות באירופה. בדרך זו יתאפשר לקוראים בישראל להיחשף למקורות החשיבה על פרויקט זה ולהיגיון העומד בבסיסו של האיחוד האירופי.
האיחוד האירופי, על כל מורכבויותיו, הוא שכנה המיידי של ישראל והשותף המרכזי שלה לסחר, לכלכלה, למחקר ולפיתוח ובתחומי ההשכלה, הספורט, התרבות, התיירות ועוד. אנו תקווה שתרגום כתבי המייסדים של האיחוד האירופי לשפה העברית יקדם את ההיכרות עם אירופה ועם האיחוד האירופי בקרב ישראלים ממגזרים שונים.

בית: Image
בית: Product Slider
BOLOBOLO-mix 2021c_edited_edited_edited.jpg

בולו'בולו: העושר האמיתי הוא העושר התרבותי

איך הייתי רוצה לחיות? מה באמת הייתי רוצה לעשות עם עצמי? מהם באמת המשאלות והרצונות שלי? - ובבקשה, בואו לא נהפוך את זה לחזון עתידי ומרוחק, אלא נתאר מציאות שיכולה להתממש עוד בימי חיינו, כשיש לנו עוד כוח ויכולת ליהנות מכל זה - נגיד, בעוד איזה חמש שנים...
דווקא כאשר התרבות והחיים שלנו נמחצים יום-יום מחדש על ידי מכבש הכסף והעבודה - צריך לבנות סוג אחר של עתיד, להציל את מהלך ההיסטוריה. דווקא עכשיו - כשהפוליטיקה הפרגמטית מנסה לאלץ אותנו לכופף את כל הערכים שלנו, לוותר על כל העקרונות שלנו - הגיע הזמן לגבש תוכנית פעולה.

צריך להתכונן לחיים שאחרי הכלכלה.

בית: Image
ariz03_edited.jpg

אין כל צורך להרחיק טוס עד למאדים

בנג'מין לי וורף - שפה, מחשבה, מציאות - מהדורה שנייה

אני יכול להבין את אלה שאומרים: 'אמור זאת בשפה פשוטה'... אבל להגביל את החשיבה לדפוסים של האנגלית לבדה, ובייחוד לאותם דפוסים המייצגים את שיא הפשטות, פירושו לאבד כוח מחשבה אשר, משאבד, לא יהיה ניתן להשיבו... אני מאמין כי אלה שיש להם חזון של עולם עתידי המדבר בשפה אחת בלבד - ותהא זו אנגלית, גרמנית, רוסית או כל שפה אחרת - מחזיקים באידיאל מוטעה, ויעשו להתפתחות הרוח האנושית שירות רע ביותר. תרבות המערב הגיעה, באמצעות השפה, לניתוח ארעי של המציאות, והיא אוחזת בו בנחישות כבניתוח סופי... הצעדים המתקנים היחידים מצויים בכל אותן שפות אשר במשך עידנים של התפתחות עצמאית הגיעו לניתוחים ארעיים אחרים, אך הגיוניים באותה מידה

בית: Image
בית: Product Slider

ליצירת קשר

הוצאת אוב, ת"ד 20559 תל אביב 6120402

TLV CItyTree & Demo 074.JPG
בית: Contact
bottom of page