top of page

רובר שומאן, אבי אירופה המאוחדת, מסמל באישיותו את תפקידה של הנצרות הקתולית בכינון הקהילות האירופיות והאיחוד האירופי של ימינו. הוא היה ראש הממשלה ושר החוץ של צרפת בתקופה המכרעת של שיקום אירופה בעקבות מלחמת העולם השנייה. לאחר מכן כיהן כנשיאה של האספה הפרלמנטרית האירופית (המוכרת לנו היום כפרלמנט האירופי), והיה הפוליטיקאי היחיד בתולדות האינטגרציה האירופית שאספה זו העניקה לו את התואר "אבי אירופה". על אף כל אלה, שומאן כמעט שאיננו מוכר כלל לקוראי העברית, והוא סובל שלא בצדק מן הצל הגדול שמטילים עליו האבות המכוננים האחרים של האיחוד האירופי.

שומאן השמיד את מרבית כתביו המוקדמים במנוסתו מהגסטפו, אך בכל זאת הותיר אחריו את ספרו זה, למען אירופה, הרואה אור לראשונה בעברית. הספר כולל תשע הרצאות ששומאן נשא בין השנים 1950–1961. בספרו שומאן דן במחשבות, בתובנות וברעיונות המרכזיים שהובילו אותו לאורך עבודתו הפוליטית לבנייתה של אירופה המאוחדת. למען אירופה הוא צוואתו הרוחנית של אבי אירופה לפרויקט איחודה של היבשת השסועה.

"על אירופה לחדול להיות אוסף גיאוגרפי של מדינות השוכנות זו לצד זו... אירופה זקוקה לחיים טובים יותר, באמצעות השיתוף של שפע משאביה. עליה להפוך לישות פועלת, המודעת לקווי ייחודה ומתארגנת למען צרכיה ואפשרויותיה, בתוך עולם החדל להיות גוש מטושטש וחסר צורה המתעורר רק בעת סכסוכים ספורדיים. כך עולה שאלת אירופה במנותק מהסכנה הקומוניסטית או האסייתית... אירופה תהיה שלמה פחות או יותר, לפי הנסיבות המקריות שבהן תתאחד. האם אי-פעם תהיה שלמה? איש אינו יכול לומר"...

למען אירופה הוא הספר הראשון בסדרת הספרים האירופים, השמה לה למטרה להביא לראשונה לקוראי השפה העברית את כתבי היסוד של האמהות והאבות המכוננים של פרויקט איחודה של יבשת אירופה.

 

Pour l'Europe / Robert Schuman

מצרפתית: שירן בק

עורכי הסדרה: הילה זהבי ושרון פרדו
עיון, 130 עמודים

למען אירופה / רובר שומאן

77.00 ₪מחיר
    Product Page: Stores Product Widget
    bottom of page