top of page

רומן הביכורים של אבי פלדמן, החי בין שטוטגרט, ברלין ותל אביב ועובד כאוצר וככותב בתחום האמנות העכשווית. הרומן מגולל את סיפור אהבתם של ישראלי וגרמנייה ממוצא תורכי בברלין של ימינו. המספר, צעיר ישראלי החי בברלין, מתאר כיצד התאהב בשכנתו המוסלמית ונקשר אליה. הבחור חווה את העיר ברלין בזיקה לאופן שבו הזיכרון ההיסטורי של הקיום היהודי באירופה והשואה נטבעים בכל מי שהתחנך בישראל, ואילו הבחורה מתנסה בחוויה מטלטלת באחד מביקורי המולדת של משפחתה בתורכיה – חוויה שבעקבותיה היא מחליטה לעטות כיסוי ראש. כיסוי הראש מהווה מעין חיץ בין שני האוהבים ובד בבד פורשׂ אפשרויות חדשות של קיום ביחד, החורג מכל המסגרות שהשניים התחנכו עליהן.

"היה זה קיר עטוף טפט בעל תוואי גושי... שכבת כיסוי מתקלפת של קיר מבנה טיפוסי בברלין שנת 2011. טיח אפור קדורני ומתקלף, אשר טרם צד את עינו של משקיע בינלאומי כזה או אחר, ומכאן שנותר עדיין שמור בהתיישנותו. הרחוב הנשקף מבעד לקיר שלנו היה שקט ברוב שעות היממה, ורק לעתים רחוקות נדדו אל תוך החדר והתכרבלו לצדנו קולות לא לנו. השקט היה טיפוסי לעיר, הטיח המתקלף היה טיפוסי לעיר, והקיר הלבן עטוף הטפט היה טיפוסי לעיר. החלון טיפוסי היה לבניין שנבנה בתחילת המאה העשרים, ואנחנו שרועים היינו במיטתנו, מדמים להיות זוג טיפוסי בתחילתה של מאה אחרת. הקולות מן החוץ מיעטו להביא עמם ידיעות על המתרחש מעבר לחדרנו. הרחוב נמנע מלהפר את שלוותנו" (מתוך הספר).

רומן, 163 עמודים.

דימוי העטיפה: יעל ברתנא, מתוך Trembling Time (2001)

טפט / אבי פלדמן

68.00 ₪מחיר
    Product Page: Stores Product Widget
    bottom of page