top of page

ישראל היא המדינה השלישית בעולם, אחרי יוון וארצות הברית, שביקשה, בשנת 1957, לקשור קשרים עם הקהילה הכלכלית האירופית מייד לאחר ההכרזה על כינונה. בפברואר 1958, ישראל היתה למדינה הרביעית בעולם שכוננה יחסים דיפלומטיים מלאים עם בריסל, בירת הקהילות האירופיות שזה עתה קמו. אלא שאף על פי שישראל גילתה עניין עז בפרויקט האינטגרציה האירופית בראשית דרכו, בחלוף השנים יבשת אירופה, ובמרכזה האיחוד האירופי, כבר לא עמדו בראש סדר היום של מדיניות החוץ והביטחון הישראלית.

למרות החשיבות של יחסי ישראל והאיחוד האירופי והעדנה האקדמית שמערכת יחסים זו זוכה  לה בשנים האחרונות, נושא זה כמעט שאינו עולה לדיון כלל בקרב הציבור הישראלי הרחב, שלא בהקשר של שואת העם היהודי או הסכסוך הישראלי-פלסטיני. פה זה כן אירופה שם לו למטרה למלא באופן מזמין וקל לקריאה חלל זה, המצוי בלב ההוויה הישראלית העכשווית. הספר מגשר בין המחקר האקדמי של חקר יחסי ישראל והאיחוד האירופי לבין העניין של קוראות וקוראים רבים לבחון את עצמם כיחידים וכקולקטיב בתוך מערכת יחסים ייחודית זו.

פה זה כן אירופה הוא הספר החמישי בסדרת הספרים האירופים.

כותבים: הילה זהבי, אהרון (רוני) לשנו-יער, שרון פרדו

עורכי הסדרה: הילה זהבי, שרון פרדו

בקרוב: פה זה כן אירופה / הילה זהבי, אהרון (רוני) לשנו-יער ושרון פרדו

109.00 ₪מחיר
    Product Page: Stores Product Widget
    bottom of page